Alice

Alice bestick 380x140px

Alice är ett lyft för det dukade bordet som frambringar elegans och skapar en helhet kring dukningen. Besticket har rena och eleganta linjer som uppfyller de designintresserades krav på minimalism. Designer: Bertel Gardberg