Sachsisk

Sachsisk bestick 380x140px24

Sachsisk har en klar och särpräglad identitet tack vare det vackra blomsterornamentet. Modellen formgavs i början av 1900-talet och har influenser av jugendstilen. Deisgn: Cohr