Savoy

Savoy bestick 380x140px25

Savoy är ett bestick som präglas av funktion och enkelhet. Skaftets lodrätta linjer påminner om 50-talet vilket gör att Savoy kompletterar retrodukningar på ett utmärkt sätt. Självklart passar den även i andra sammanhang. Design: Henning Seidelin.