• LEVERANS 2-3 DAGAR
  • FRI FÖRSÄKRAD FRAKT
  • SMIDIG & SÄKER BETALNING

Så blir gåvorna skattefria


Vad gäller för olika typer av gåvor?


Julgåva är skattefri om värdet inte överstiger 450 kronor inklusive moms.

Jubileumsgåva är en gåva till en anställd när företaget firar 20-, 25-, 50-, 75- eller 100-årsjubileum. Värdet får inte överstiga 1 350 kronor inklusive moms.

Minnesgåvor är en gåva av minneskaraktär som lämnas till varaktigt anställda i samband med att den anställde uppnår viss ålder (till exempel den anställdes 50-årsdag), längre tids anställning (25 år eller mer) eller när en anställning upphör. Minnesgåvor är skattefria om värdet inte överstiger 15 000 kronor och inte ges vid mer än ett tillfälle utöver när anställningen upphör.

Med varaktigt anställda i samband med minnesgåvor anses anställda med en sammanlagd anställningstid om minst sex år. 

Skattefria gåvor enligt ovan kan även ges till uppdragstagare med varaktigt uppdrag, till exempel styrelseledamöter. Gåvor som uppfyller kraven för skattefrihet är avdragsgill för arbetsgivaren och arbetsgivaren får också lyfta momsen på inköpet av gåvorna.

Fördjupad information finns på Skatteverkets webbplats www.skatteverket.se 

För personlig kontakt: b2b@jarlsandin.se